Home > Wonen > Leerlingenvervoer, vergoeding

Leerlingenvervoer, vergoeding

 • Wat is het?

  Uw financiële situatie mag de schoolkeuze voor uw kinderen niet in de weg staan. U kunt bij de gemeente een vergoeding aanvragen voor de vervoerskosten van uw kind. Dit zijn meestal de kosten van openbaar vervoer. Het gaat dan om vervoer tussen uw woonadres en de dichtstbijzijnde school die passend is voor uw kind.

  Leerlingenvervoer is niet per definitie taxivervoer

  De gemeente bepaalt welk vervoer voor u wordt vergoed. Uitgangspunt is het openbaar vervoer maar de gemeente kan ook bepalen dat u een vergoeding krijgt voor bijvoorbeeld uw eigen auto of (brom)fiets.

  Online aanvraag leerlingenvervoer 2016-2017

  Online leerlingenvervoer aanvragen met DigiD

  Schriftelijk aanvragen leerlingenvervoer 2016-2017: uitprinten, invullen & opsturen

 • Hoe werkt het?

  U kunt als ouder, voogd of verzorger een vergoeding voor leerlingenvervoer aanvragen als:

  • uw kind naar een basisschool, speciaal basisonderwijs of (voortgezet) speciaal onderwijs gaat;
  • de afstand tussen uw huis en school meer dan zes kilometer is;
  • u vergoeding aanvraagt voor de dichtstbijzijnde toegankelijke school;
  • u voldoet aan alle andere voorwaarden die in de Verordening Leerlingenvervoer worden gesteld.

  Zie ook onze beleidsregels.

 • Wat moet ik doen?

  U dient een aanvraag in bij de gemeente. Dat moet voor elk schooljaar opnieuw. Doe dit vóór 1 juni.

 • Hoe lang duurt het?

  U krijgt binnen 8 weken bericht van de gemeente of u een vergoeding krijgt.

 • Wat kost het?

  Voor een vervoervoorziening naar speciaal onderwijs, wordt geen eigen bijdrage gevraagd.

  Aan ouders van een leerling die een school voor basisonderwijs of een speciale school voor basisonderwijs bezoekt, kan een drempelbedrag in rekening worden gebracht. 
  Voor het schooljaar 2016-2017 is het drempelbedrag € 650 wanneer het gecorrigeerde verzamelinkomen van de ouders/verzorgers in 2015 meer dan € 25.200 bedroeg. Wanneer het gecorrigeerde verzamelinkomen minder was dan € 25.200 betaalt u geen drempelbedrag. 

  Als de afstand tussen woning en dichtstbijzijnde toegankelijke basisschool meer dan 20 km. bedraagt, wordt een bijdrage gevraagd die afhankelijk is van de financiële draagkracht van de ouders.

 • Aanvragen / Formulier(en)

 • Zie ook

Contactgegevens

Bezoekadres

Kasteellaan 22-24
6602 DE Wijchen
t 024 751 71 11 of 14 024
gemeente@wijchen.nl

Postadres

Postbus 9000
6600 HA Wijchen

KvK: 09212602
BTW-nr: NL001096874B01

Openingstijden

Online regelen

Volg ons op

Facebook gemeente WijchenTwitter gemeente Wijchen