Home > Wonen > Klacht indienen

Klacht indienen

  • Wat is het?

    Het kan zijn dat bepaald handelen van de gemeente u benadeelt. Bijvoorbeeld door gedrag of optreden van een bestuurder of medewerker van de gemeente. U kunt hierover een klacht indienen.

    Uw klacht moet gaan over de werkwijze of handelswijze van een organisatieonderdeel, medewerker of bestuurder van de gemeente. Geef daarbij duidelijk aan over wie u klaagt en welk handelen of nalaten maakte dat u ontevreden bent. Ook moet uw brief zijn ondertekend (dit kan ook digitaal middels DigiD). In sommige gevallen hoeft uw klacht niet te worden behandeld. Dit is bijvoorbeeld bij een klacht over:

    • Een gebeurtenis/incident van meer dan één jaar geleden.
    • Een onderwerp waarover u al eerder heeft geklaagd.
    • Een onderwerp dat aan de rechter is voorgelegd.

    Klacht online doorgeven

    Online klacht indienen met DigiD

    Klacht schriftelijk doorgeven

    Wilt u een klacht indienen? Print dan het formulier uit, vul het in en stuur het naar de gemeente.

  • Hoe werkt het?

    Wat gebeurt er met uw klacht?

    Als u een klacht indient, probeert de gemeente die klacht in overleg met u zo snel mogelijk op te lossen. Het doel van de klachtenregeling is ervoor te zorgen, dat gemaakte fouten zo snel mogelijk naar uw tevredenheid worden opgelost en/of uw onvrede wordt weggenomen. De gemeente neemt binnen een week (telefonisch) contact met u op om de klacht te bespreken.

    Wat is bemiddeling?

    Tijdens dit telefoongesprek wordt samen met u bekeken op welke manier uw klacht het beste kan worden behandeld. Wellicht wordt een oplossing gevonden door bemiddeling tussen u en de medewerker van de gemeente, onder leiding van een (interne) bemiddelaar, bijvoorbeeld een mediator of klachtencoördinator.

    Bemiddeling is altijd vrijwillig en kan alleen als alle betrokken partijen daarmee instemmen. De formele klachtbehandelingprocedure wordt in dat geval, in overleg met u, nog niet gestart.

    Het voordeel van bemiddeling met behulp van een (interne) bemiddelaar is dat een tijdrovende formele procedure kan worden vermeden. Het is de bedoeling dat deze aanpak leidt tot een voor u en de gemeente bevredigende en snelle oplossing.

    Wat gebeurt er verder met uw klacht?

    Wanneer uw klacht met behulp van bemiddeling niet naar uw tevredenheid wordt opgelost, wordt de formele klachtbehandelingprocedure gestart. De klachtbehandelaar (meestal directeur) nodigt u en de medewerker of bestuurder op wie de klacht betrekking heeft uit voor een gesprek (de hoorzitting). Tijdens deze hoorzitting krijgt u de gelegenheid uw klacht mondeling toe te lichten. De medewerker/bestuurder of afdeling waarover u klaagt krijgt de gelegenheid hierop te reageren. Van deze hoorzitting wordt een verslag gemaakt.

    U krijgt hierna binnen zes weken een brief met het oordeel van de gemeente over uw klacht. Soms hebben we meer tijd nodig om uw klacht te onderzoeken. Hierover krijgt u dan zo spoedig mogelijk bericht.

  • Wat kost het?

    Er zijn geen kosten verbonden aan de klachtenbehandeling.

  • Contact

    Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de klachtcoördinator van de gemeente Wijchen: mevrouw Bastiaans via telefoonnummer is 024 751 71 28.

    Waar u bij onze dienstverlening op kunt rekenen, kunt u nalezen in het kwaliteitshandvest.

    Blijft u ontevreden?

    Bent u na deze procedure niet tevreden over de manier waarop we uw klacht hebben afgehandeld? Dan kunt u de klacht voorleggen aan de gemeentelijke ombudsman. De ombudsman is onafhankelijk van de gemeente.

    De gemeentelijke ombudsman neemt alleen klachten in behandeling die eerst bij de gemeente zijn ingediend.

  • Zie ook

Contactgegevens

Bezoekadres

Kasteellaan 22-24
6602 DE Wijchen
t 024 751 71 11 of 14 024
gemeente@wijchen.nl

Postadres

Postbus 9000
6600 HA Wijchen

KvK: 09212602
BTW-nr: NL001096874B01

Openingstijden

Online regelen

Volg ons op

Facebook gemeente WijchenTwitter gemeente Wijchen